MAJA JÖRGENSEN

Maja Jörgensen
Landskapsarkitektprogrammet
SLU, Ultuna
Årskurs 2

Grupparbete där vi jobbade med igenkänning hos Uppsalaborna genom miniatyrfigurer i vardagliga situationer.
1/2

Grupparbete där vi jobbade med igenkänning hos Uppsalaborna genom miniatyrfigurer i vardagliga situationer.

1/2

Grupparbete där vi jobbade med igenkänning hos Uppsalaborna genom miniatyrfigurer i vardagliga situationer.
2/2

Grupparbete där vi jobbade med igenkänning hos Uppsalaborna genom miniatyrfigurer i vardagliga situationer.

2/2

Gestaltningsförslag till bostadsgård i Uppsala. Skoluppgift hösten 2013.
Sida 1/3

Gestaltningsförslag till bostadsgård i Uppsala. Skoluppgift hösten 2013.

Sida 1/3

Gestaltningsförslag till bostadsgård i Uppsala. Skoluppgift hösten 2013.
Sida 2/3

Gestaltningsförslag till bostadsgård i Uppsala. Skoluppgift hösten 2013.

Sida 2/3

Gestaltningsförslag till bostadsgård i Uppsala. Skoluppgift hösten 2013.
Sida 3/3

Gestaltningsförslag till bostadsgård i Uppsala. Skoluppgift hösten 2013.

Sida 3/3